Gümnaasiumilõpetajaid tuli tänavu kutsekoolidesse vähem

 

Lõplik tõde selgub siiski hiljem, sest kesk- hariduse omanikke võetakse kohati vastu veel märtsikuuski.
Agne Narusk

Kutseõppeasutustele oli 15. augusti seisuga esitatud 13 617 sisseastumisavaldust, mis ületab ligikaudu pooleteise tuhande võrra õppeasutuste poolt kavandatud uute õppekohtade arvu, vastas haridus- ja teadusministeerium küsimusele, kuidas on läinud tänavune vastuvõtt. Avaldustest 1090 tuli neilt, kes on lõpetanud põhikooli, ning 1293 noort soovib kutsekooli õppima minna keskhariduse baasil.

Kirjas möönis minister, et samal ajal on muidugi koole, kus soovijaid on palju rohkem kui õppekohti, ja neidki, kus osal erialal oli veel augustiski vabu kohti. Mis koolides ja millistel erialadel täpselt, seda infot ministeerium eraldi ei koonda. Teada on aga, et suurim langus on toimunud keskhariduse baasil õppida soovijate hulgas.

Kutsehariduse omandajate arvu vähenemine on otseses seoses õppurite üldise arvu kokkukuivamisega: vähem läks tänavu lapsi ja noori nii esimesse klassi kui ka gümnaasiumiklassidesse. Haridusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond näeb süüd selleski, et kõrghariduses on liiga palju õppekohti, gümnaasiume on liiga palju ja neisse sissesaamise lävi madal. Oma osa on nende hinnangul siiski ka kutsehariduse mainel.

Õppur ihkab linna?
Väga hästi läks ka seekord Tallinnas, Tartus ja Pärnus asuvates koolides, kus konkurss oli enamikul erialadel. Populaarsemate erialade pingerida on nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil sama, mis eelmistelgi aastatel. Õppida tahetakse arvuti, autoremondi ning hotelli- ja majutusteeninduse erialasid; keskhariduse baasil tulijad hindavad juuksuriametit, raamatupidamist ja ärikorraldust. Kuna keskhariduse baasil on vastuvõtt hajutatud peaaegu kogu õppeaastale – õppegruppe avatakse oktoobrist märtsini –, selgub lõplik uute õppurite arv hiljem. Ministeeriumi peaeksperdi Marje Riisi sõnul on mõeldud neile, kel õppeaasta esimestel kuudel on tulnud kõrgkooliõpingutest loobuda või kes on vabanenud tööturult ning soovivad aega ratsionaalselt kasutada ja võimalikult kiiresti kutseharidust omandama asuda. Keskhariduse baasil hiljem avatavate erialade kohta saab infot koolide kodulehtedelt, märkis Riis SA Innove 30. augusti uudiskirjas.

Koolijuhtide sõnul saab lõplikust uute õppurite arvust rääkima hakata kõige varem selle kuu lõpus, sest elu on näidanud, et septembrikuu jooksul on liikumist veel üksjagu: kes tuleb, kes läheb, kes vahetab eriala.

Loe juurde: 
„Kutsehariduse uudiskiri nr 32”, www.innove.ee/uudiskiri
„Ametikoolid üle pika aja silmitsi kesise huviga”, loe SIIT
„Kutsekoolide eksamitulemused on viimaste aastate parimad”, loe SIIT