VI täiskasvanuhariduse teabepäev

 

28. novembril 2013 toimus Tallinnas hotellis Euroopa  täiskasvanuhariduse teabepäev.

Teabepäeval tutvustati täiskasvanuhariduse arengusuundi, rahvusvaheliste uuringute tulemusi ning värskelt valminud täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjali.

Vaata ettekandeid:

Tõukefondide periood 2014+ ja täiskasvanuharidus
Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja

Eesti elukestva õppe strateegia 2020
Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja

Rahvusvahelised uuringud „Kvaliteet täiskasvanuhariduses“ ja „Täiskasvanuhariduse finantseerimine“
Aino Haller, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert
Kairi Solmann, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert

Täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjal
Sigrid Aruväli, juhendmaterjali koostamise töörühma liige
Juhendmaterjali leiad SIIT

Päevakava leiad SIIT

Lisainfo: Sirje Plaks (sirje@andras.ee, 6211671)

Täiskasvanuhariduse teabepäeva korraldas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ETKA Andrasega.    

Teabepäev toimus Hasartmängumaksu Nõukogu projekti "Õppiv Eesti 2013" raames ning oli osalejatele tasuta.