VII täiskasvanuhariduse teabepäev

 

Järjekordne täiskasvanuhariduse teabepäev toimus 8. detsembril 2014 Tallinnas hotellis Euroopa.

Teabepäeva läbiv teema oli täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad. Tutvustati selleteemalisi uuringuid ning anti teavet, kuidas olemasolevat infot kasutada.

 

ETTEKANDED

Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti
Anu Tõnurist, Statistikaameti peaanalüütik

Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine
Epp Kallaste, Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR juhataja

Oskused ja elukestev õpe: sõnumeid PIAAC uuringust
Vivika Halapuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi analüütik

Elukestva õppe strateegia 2020 ja täiskasvanuhariduse programm.
Täiskasvanute koolituse seaduse eelnõu.

Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja

        

Lisainfo: Sirje Plaks (sirje@andras.ee, 6211671)

Täiskasvanuhariduse teabepäeva korraldas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ETKA Andrasega.    

Teabepäev toimus Hasartmängumaksu Nõukogu projekti "Õppiv Eesti 2014" raames ning oli osalejatele tasuta.