VIII täiskasvanuhariduse teabepäev

 

3. juunil 2015 toimus Tallinnas hotellis Euroopa täiskasvanuhariduse teabepäev.

Teabepäeva läbiv teema oli 1. juulil 2015 jõustuv Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS).
Tutvustati uue TäKS-i põhimõtteid, väljatöötamisel olevat täienduskoolituse standardit ning seda, mida täienduskoolituse pakkujate jaoks uued õigusaktid kaasa toovad. Samuti käsitleti, kuidas ja miks seostada täienduskoolitust ning kutsestandardeid. Jagati praktilist infot, kuidas hakkab toimuma täienduskoolituse tegevuslubade väljastamine ning täienduskoolitusasutuste registreerimine Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS).

Päevakava ja ettekanded
 

10.30 – 11.00   Registreerumine ja tervituskohv
11.00 – 12.30    Uue Täiskasvanute koolituse seaduse rakendamine
Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
Külli All, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja
Elen Ruus, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert
Kati Uusmaa, Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist
12.30 – 13.15   Kohvipaus
13.15 – 14.15   Teema jätkub
14.15 – 14.35   EPALE - Euroopa täiskasvanuõppe veebikeskkond
Georgi Skorobogatov, SA Kutsekoda EPALE projekti koordinaator
14.35 – 15.00   Täiskasvanute koolitaja kutse kui kvaliteedimärk.
Kutsetunnistuste kätteandmine.
Külli Meier, täiskasvanute koolitaja kutsete kutsekomisjoni aseesimees

 

Uus Täiskasvanute koolituse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015005      

Lisainfo: Sirje Plaks (sirje@andras.ee, 6211671)

 

Samal teemal toimus teabepäev 5. juunil Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ruumides.

 

Täiskasvanuhariduse teabepäeva korraldas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ETKA Andrasega.    

Teabepäev toimus Hasartmängumaksu Nõukogu projekti "Õppiv Eesti 2015" raames ning oli osalejatele tasuta.